PRESS RELEASE

Oncorena stärker styrelsen

Nov 10, 2016

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget på en extra bolagsstämma förstärkt styrelsen efter den kapitalisering som utfördes tidigare i höst.

 

Björn Odlander väljs in som ordinarie ledamot av styrelsen. Medgrundare av HealthCap där han varit partner och VD sedan starten 1996. Ledde dessförinnan ABB Aros Securities Health Care Equity Research Team. Disputerad läkare från Karolinska Institutet med erfarenhet från ett flertal bolagsstyrelser inom life science-sektorn, bland annat Q-Med AB, NicOx SA, Jerini AG, Nordic Nanovector ASA och BoneSupport AB.

Ann-Charlotte Rosendahl väljs in som suppleant i styrelsen. Mångårig erfarenhet av läkemedelsutveckling och kommersialisering internationellt, senast som Global Product VP inom AstraZeneca och dessförinnan Global Commercial Lead för Nexium. Baserad i USA, 2002-2008, med bland annat ansvar för att bygga varumärken inom onkologi. B.Sc. inom ekonomi från Lunds universitet. Hon arbetar nu som affärsutvecklare på GU Ventures.

Oncorena Holding AB meddelade i september att bolaget genom nyemission säkrat kapital för att genomföra kliniska prövningar med en helt ny behandlingsprincip mot spridd njurcancer. Kapitalet har rests från Oncorenas nuvarande störste ägare P.U.L.S. AB samt via en större emission till HealthCap.

”Den tidigare starka styrelsen blir nu kompletterad med kompetens som underlättar de kliniska prövningarna och en planerad exit”, säger Jan Törnell, CEO, Oncorena.

”Det är strategiskt viktigt för Oncorena att i detta skede få en ny stark ägare som HealthCap som förutom kapital tillför stort kunnande och bidrar med ett brett kontaktnät”, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

”Oncorena har en läkemedelskandidat under utveckling som kan fylla ett stort medicinskt behov inom ett område där det idag saknas fullgod behandling. Produkten har potential att klassificeras som särläkemedel och HealthCap kan bidra med omfattande erfarenhet inom området”, säger Björn Odlander, VD och partner i HealthCap.

“Det är glädjande att Oncorena åtnjuter mycket stort förtroende bland investerare. Vi välkomnar de nya ledamöterna in i styrelsen och ser fram mot ett fruktbart samarbete”, säger Bengt-Åke Bengtsson, styrelseordförande i Oncorena.

 

För ytterligare information vänligen kontakta
Jan Törnell, CEO, Oncorena Holding AB, jan.tornell@pulsinvest.se, telefon 070 676 0008.

Björn Odlander, VD och partner, HealthCap, bjorn.odlander@healthcap.eu,
telefon 08 442 5850.

Pontus Ottosson, VD, PULS AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334.

Bengt-Åke Bengtsson, styrelseordförande, Oncorena Holding AB,
bengt-ake.bengtsson@medic.gu.se, telefon 070 746 0000.

 

Om njurcancer
Cirka 1 000 patienter drabbas varje år av njurcancer i Sverige och av dessa avlider cirka 600 årligen. 80% av patienterna är mellan 40 och 69 år vid insjuknandet (medianålder 63 år). Sjukdomen kan ofta botas med kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr ställs diagnosen ofta först sedan tumören spridit sig till andra organ. Prognosen är då betydligt sämre och vissa grupper har endast en medianöverlevnad på cirka 1,5 år. Idag behandlas sjukdomen med olika typer av riktade läkemedel med ofta svåra biverkningar och vanliga cellgifter har endast en mycket begränsad effekt. Det finns därför ett stort behov av nya effektiva och säkra läkemedel.

 

Om Oncorena
Oncorena utvecklar en helt ny och potentiellt revolutionerade behandling för patienter med spridd njurcancer. Behandlingen bygger på forskning från Göteborgs universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Vinnova och GU Ventures. P.U.L.S. AB tog över Oncorena 2013 i rollen som Lead Investor och är fortsatt den största ägaren efter emissionen nyligen. Substansen, orellanin, kommer ursprungligen från en svamp och har av misstag ätits av ett antal människor. Effekterna är väl dokumenterade och är begränsade till njurarna. Då målgruppen för behandlingen är patienter med spridd njurcancer som är i dialys antas biverkningsprofilen vara förhållandevis mild. Experimentella studier tyder på att effekten kan vara dramatiskt positiv. De prekliniska studierna avslutas under hösten 2016 varefter den kliniska studien beräknas starta under våren 2017. www.oncorena.com.

 

Om HealthCap
HealthCap grundades 1996 och är idag ett av de största specialiserade venturekapital-bolagen inom life science i Europa. HealthCap har rest mer än 1 miljard EUR i kapital, investerat i mer än 100 bolag och genomfört över 30 börsnoteringar runt om i världen. HealthCaps portföljbolag har tagit fler än 20 läkemedel och fler än 40 medicintekniska produkter till marknaden. www.healthcap.eu.

 

Om PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat – LIDDS. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close