PRESS RELEASE

Oncorena stärker sin ledningsgrupp och rekryterar Börje Haraldsson som Chief Scientific Officer 

Feb 2, 2022

LUND den 2 februari 2022 – Oncorena, som utvecklar banbrytande behandling för avancerad njurcancer, meddelar idag att professor Börje Haraldsson (MD, PhD, FASN, FAST) har tillträtt rollen som Chief Scientific Officer och ingår i bolagets ledningsgrupp från och med den 1 februari. Professor Haraldsson är en av grundarna av Oncorena. Han anses som världsledande inom klinisk og experimentell njurforskning och kommer att tillföra Oncorena ytterligara klinisk expertis.

Professor Börje Haraldsson kommer närmast från en anställning som Global Program Head vid Novartis i Basel, Schweiz, där han under 7 år framgångsrikt initierade och ledde viktiga utvecklingsprojekt inom nefrologi, transplantation och reumatologi. Innan han flyttade till Schweiz, bistod Vetenskapsrådet hans forskning med anslag kontinuerligt under 25 år. Han har även haft professuren i njurmedicin i 15 år kombinerat med en tjänst som universitetssjukhusöverläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Vid Göteborgs universitet har han också varit vicedekanus under fem år och styrelseledamot under två år. Oncorenas läkemedelskandidat orellanin, som har en unik verkningsmekanism, utvecklas för organspecifik kemoterapi med potentiellt kurativa fördelar för patienter med avancerad njurcancer som genomgår dialys på grund av njursvikt. Bolagets kliniska fas I-II-studie av orellanin, den första substansen i sin klass, har nyligen initierats.

“Det är mycket glädjande att välkomna Börje Haraldsson till vårt team. Jag är stolt över att han har accepterat den nya och viktiga rollen som Chief Scientific Officer på Oncorena. Börje är en målinriktad, empatisk och inspirerande ledare som är väl lämpad att leda vår forskning med det bästa för patienterna med avancerad njurcancer i fokus. Vi hoppas också att resultaten från vår kliniska studie kommer att bli till stor gagn för patienter i framtiden”, säger Lars Grundemar, vd för Oncorena.

För mer information, vänligen kontaka

Lars Grundemar, M.D., Ph.D., verkställande direktör, Oncorena AB
E-post: lars.grundemar@oncorena.com
Tel: +46 (0)76 209 5518

Om den kliniska fas I-II-prövningen
År 2021 godkände Läkemedelsverket Oncorenas första kliniska prövning av orellanin. Den kliniska fas I-II-studien med orellanin rekryterar patienter med avancerad njurcancer som redan går i dialys p.g.a. njursvikt. Studien genomförs vid Centrum för Kliniska Cancerstudier vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och kommer att undersöka säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och tecken på antitumöreffekter vid behandling med en syntetisk form av orellanin. I februari 2022 initierades den kliniska utvecklingsfasen vid Karolinska universitetssjukhuset. Fas I-II-studien omfattar upp till 40 patienter och kan komma att inkludera patienter från andra europeiska länder.

Om orellanin
Orellanin som har en ny och unik verkningsmekanism utvecklas för organ-specifik kemoterapi med botande potential för patienter med avancerad njurcancer och som står på dialys. Orellanin finns i svamp inom familjen Cortinarius som enstaka personer oavsiktligt plockar och äter i tron att det rör sig om trattkantareller. De kliniska effekterna av orellanin är väldokumenterade och är helt begränsade till njurarna. Orellanin förväntas ha positiv effekt på de två vanligaste formerna av njurcancer: klarcellig och papillär njurcancer. Cirka 90 procent av njurcancerpatienterna lider av dessa typer av cancer.

Om njurcancer
Cirka 400 000 patienter drabbas av njurcancer globalt varje år, enligt WHO. Sjukdomen kan ofta botas med kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr görs diagnosen ibland först när tumören spritts till andra organ. Prognosen är då betydligt mindre gynnsam och vissa grupper av patienter har en median överlevnadstid om mindre än två år. Idag behandlas sjukdomen med olika typer av riktade och immunoaktiva läkemedel, ofta med allvarliga biverkningar, och standard kemoterapi har begränsad effekt. Det finns därför ett brådskande och stort medicinskt behov av nya effektiva och säkra läkemedel.

Om Oncorena
Oncorena AB är ett svenskt läkemedelsbolag med huvudkontor i Lund. Bolaget utvecklar ny och potentiellt banbrytande behandling för patienter med avancerad njurcancer baserad på forskning vid Göteborgs universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, GU Ventures vid Göteborgs universitet och privata affärsänglar. Idag är Oncorena huvudsakligen finansierat av investmentbolagen HealthCap, Linc AB, Fåhraeus Startup and Growth AB, samt bioteknikbolaget AQILION AB. För mer information, besök Oncorenas hemsida www.oncorena.com

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close