PRESS RELEASE

Oncorena säkrar finansiering för bolagets fortsatta utveckling av orellanin, en potentiellt banbrytande behandling vid avancerad njurcancer

Dec 23, 2021

Lund den 23 december 2021 – Oncorena, som utvecklar banbrytande behandling för avancerad njurcancer, tillförs ett kapitaltillskott om 66 MSEK av en av bolagets största aktieägare tillsammans med två nya investerare. Enligt överenskommelsen kan Oncorena framgent tillföras ytterligare 94 MSEK. Kapitalet ska främst finansiera Oncorenas första kliniska studie, en fas I/II-studie med orellanin i patienter med avancerad njurcancer som genomgår dialys. 

Befintliga aktieägaren HealthCap har tillsammans med de två nya investerarna, Linc AB och Fåhraeus Startup and Growth AB, gått in med sammanlagt 66 MSEK i nytt kapital för att finansiera den första delen av Oncorenas fas I/II-studie. I det fall den första delen av fas I/II-studien ger positiva resultat (Proof of Concept) har parterna för avsikt att investera ytterligare 94 MSEK i den andra delen av studien. 

HealthCap, ett av de största riskkapitalbolagen inom life science i Europa, är sedan 2016 en av Oncorenas största aktieägare. Investmentbolaget Linc AB är noterat på Nasdaq Stockholm och investerar i produktorienterade bolag inom den nordiska life science-industrin och då primärt i läkemedels- och medicinteknikbolag. Fåhraeus Startup and Growth AB är en nystartad riskkapitalfond med fokus på att investera tidigt i bolag inom life science och tech. Finansieringen förutsätter godkännande på Oncorenas extra bolagsstämma i januari 2022.

Tidigare i år godkände Läkemedelsverket Oncorenas första kliniska prövning av orellanin på patienter med avancerad njurcancer som genomgår dialys. Orellanin är ett ämne med en unik verkningsmekanism som har visats ge specifika och kraftfulla antitumöreffekter på avancerad njurcancer i olika prekliniska modeller. 

”Vi är tacksamma för kapitaltillskottet som möjliggör viktiga och nödvändiga kliniska resultat som blir avgörande för Oncorenas fortsatta kliniska utveckling av orellanin och nya satsningar inom området njurcancer. Vi hoppas också att resultaten från den

kommande kliniska studien kommer att bli till stor gagn för patienter i framtiden”, säger Lars Grundemar, M.D., Ph.D., VD för Oncorena.

”Det är glädjande att meddela att Oncorena går in i sin nya fas med tre starka life science-investerare med ett kapitaltillskott på upp till sammanlagt 160 MSEK i en Serie A-runda. Med finansieringen på plats kan Oncorena nu fokusera på att exploatera potentialen i bolagets innovation inom njurcancer, utveckla bolaget vidare och accelerera tillväxtresan”, säger Andreas Segerros, Oncorenas styrelseordförande.

Om den kliniska fas I/II-prövningen
Den kliniska prövningen av orellanin kommer att rekrytera patienter med avancerad njurcancer som redan går i dialys p.g.a. njursvikt. Studien ska genomföras vid Centrum för Kliniska Cancerstudier vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och kommer att undersöka säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och tecken på antitumöreffekter vid behandling med en syntetisk form av orellanin. Fas I/II-studien omfattar upp till 40 patienter och kan komma att inkludera patienter från andra europeiska länder.

Om orellanin
Orellanin som har en ny och unik verkningsmekanism utvecklas för organ-specifik kemoterapi med botande potential för patienter med avancerad njurcancer och som står på dialys. Orellanin finns i svamp inom familjen Cortinarius som enstaka personer oavsiktligt plockar och äter i tron att det rör sig om trattkantareller. De kliniska effekterna av orellanin är väldokumenterade och är helt begränsade till njurarna.

Om njurcancer
Cirka 400 000 patienter drabbas av njurcancer globalt varje år, enligt WHO. Sjukdomen kan ofta botas med kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr görs diagnosen ibland först när tumören spritts till andra organ. Prognosen är då betydligt mindre gynnsam och vissa grupper av patienter har en median överlevnadstid om mindre än två år. Idag behandlas sjukdomen med olika typer av riktade och immunoaktiva läkemedel, ofta med allvarliga biverkningar, och standard kemoterapi har begränsad effekt. Det finns därför ett brådskande och stort medicinskt behov av nya effektiva och säkra läkemedel.

För mer information, vänligen kontakta
Lars Grundemar, M.D., Ph.D., verkställande direktör, Oncorena AB
E-post: lars.grundemar@oncorena.com
Tel: +46 (0)76 209 5518

Pål Falck, Ph.D., Chief Business Officer, Oncorena AB
E-post: pal.falck@oncorena.com
Tel: + 47 920 36 764

Om Oncorena
Oncorena AB är ett svenskt läkemedelsbolag med huvudkontor i Lund. Bolaget utvecklar ny och potentiellt banbrytande behandling för patienter med avancerad njurcancer baserad på forskning vid Göteborgs universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, GU Ventures vid Göteborgs universitet och privata affärsänglar. Idag är Oncorena huvudsakligen finansierat av investmentbolagen HealthCap, Linc AB, Fåhraeus Startup and Growth AB, samt bioteknikbolaget AQILION AB. För mer information, besök Oncorenas hemsida www.oncorena.com 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close