PRESS RELEASE

Oncorena säkrar 24 MSEK för kliniska studier mot spridd njurcancer

Sep 28, 2016

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget genom nyemission säkrat kapital för att genomföra kliniska prövningar med en helt ny behandlingsprincip mot spridd njurcancer. Kapitalet har rests från Oncorenas nuvarande störste ägare P.U.L.S. AB samt via en större emission till HealthCap. Vidare har ett antal kapitalstarka privata investerare, såväl tidigare som nya ägare i Oncorena, bidragit avsevärt. Den ursprungliga nyemissionen övertecknades kraftigt och kompletterades med en riktad emission.

 

Kapitaltillskottet är avsett att täcka kostnader för avslutande prekliniska förberedelser samt för att genomföra en klinisk fas 1/2a prövning. I studien, som kommer att utföras i Sverige och USA, kommer dialyspatienter med spridd njurcancer att behandlas med det tänkta läkemedlet orellanin. Orellanin är ett ämne som specifikt tas upp av njurcancerceller och njurceller och de experimentella studier som utförts visar mycket lovande resultat.

”Det är mycket glädjande för de svårt sjuka patienter som väntar på en effektiv behandling att denna kapitalinjektion nu kan accelerera projektet in i kliniska prövningar”, säger Jan Törnell, CEO, Oncorena.

”Det är strategiskt viktigt för Oncorena att i detta skede få en ny stark ägare som HealthCap som förutom kapital tillför stort kunnande och bidrar med ett brett kontaktnät”, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

”Oncorena har en läkemedelskandidat under utveckling som har potential att radikalt förbättra behandlingen av svårt njurcancersjuka patienter. HealthCaps investering säkerställer att de första kliniska studierna kan genomföras och att detta medicinskt viktiga projekt kan utvecklas vidare”, säger Björn Odlander, partner i HealthCap.

“Det är glädjande att Oncorena åtnjuter mycket stort förtroende bland investerare. Vi välkomnar HealthCap som ny storägare i bolaget”, säger Bengt-Åke Bengtsson, styrelseordförande i Oncorena.

 

För ytterligare information kontakta
Jan Törnell, CEO, Oncorena Holding AB, jan.tornell@pulsinvest.se,
telefon 070 676 0008

Björn Odlander, partner, HealthCap, bjorn.odlander@healthcap.eu, telefon 08 442 5850

Pontus Ottosson, VD, PULS AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334

Bengt-Åke Bengtsson, styrelseordförande, Oncorena Holding AB,
bengt-ake.bengtsson@medic.gu.se, telefon 070 746 0000

 

Om njurcancer
Cirka 1000 patienter drabbas varje år av njurcancer i Sverige och av dessa avlider cirka 600 årligen. 80% av patienterna är mellan 40 och 69 år vid insjuknandet (medianålder 63 år). Sjukdomen kan ofta botas med kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr ställs diagnosen ofta först sedan tumören spridit sig till andra organ. Prognosen är då betydligt sämre och vissa grupper har endast en medianöverlevnad på cirka 1.5 år. Idag behandlas sjukdomen med olika typer av riktade läkemedel med ofta svåra biverkningar och vanliga cellgifter har endast en mycket begränsad effekt. Det finns därför ett stort behov av nya effektiva och säkra läkemedel.

 

Om Oncorena
Oncorena utvecklar en helt ny och potentiellt revolutionerade behandling för patienter med spridd njurcancer. Behandlingen bygger på forskning från Göteborgs Universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Vinnova och GU Ventures. P.U.L.S. AB tog över Oncorena 2013 i rollen som Lead Investor. Substansen, orellanin, kommer ursprungligen från en svamp och har av misstag ätits av ett antal människor. Effekterna är väl dokumenterade och är begränsade till njurarna. Då målgruppen för behandlingen är patienter med spridd njurcancer som är i dialys antas biverkningsprofilen vara förhållandevis mild. Experimentella studier tyder på att effekten kan vara dramatiskt positiv. De prekliniska studierna avslutas under hösten 2016 varefter den kliniska studien beräknas starta under våren 2017. www.oncorena.com.

 

Om HealthCap
HealthCaps verksamhet grundades 1996 och investerar fokuserat inom Life Science. HealthCap har rest mer än EUR 1 miljard i kapital, investerat i mer än 100 bolag och bland annat genomfört över 30 börsnoteringar runt om i världen. www.healthcap.se.

 

Om PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat – LIDDS. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close