PRESS RELEASE

Oncorena presenterar vid BioStock Life Science Fall Summit i Lund

Nov 7, 2022

LUND den 7 november 2022 – Oncorena meddelar att bolaget deltar vid BioStock Life Science Fall Summit i Lund den 29 – 30 november.

Vd och forskningschef Börje Haraldsson kommer att presentera Oncorena och ge en uppdatering kring bolagets kliniska utvecklingsprogram. Oncorena utvecklar en ny och potentiellt banbrytande behandling för patienter med avancerad njurcancer.

Plats: Medicon Village, Lund
När: Onsdagen den 30 november, klockan 14:10
Hur: På plats (presentationen kommer att finnas tillgänglig på biostock.se efter eventet)
Anmälan: https://www.biostock.se/2022/08/biostock-life-science-summit-2022/

Oncorenas läkemedelskandidat orellanin, som har en unik verkningsmekanism, utvecklas för organspecifik kemoterapi med potentiellt kurativa fördelar för patienter med avancerad njurcancer som genomgår dialys på grund av njursvikt. Bolagets kliniska Fas I-II studie av orellanin, den första substansen i sin klass, initierades tidigare i år. Studien genomförs vid Centrum för Kliniska Cancerstudier vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och kommer att undersöka säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och tecken på antitumöreffekter vid behandling med en syntetisk form av orellanin.

Rekrytering av patienter pågår och för närvarande kan patienter från Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland delta i studien. Ett arbete pågår för att göra det möjligt att inkludera patienter från ytterligare länder inom EU. 

För mer information, vänligen kontakta
Börje Haraldsson, M.D., Ph.D., vd och forskningschef, Oncorena AB
E-post: borje.haraldsson@oncorena.com
Telefon: 070 267 9544

Om orellanin
Orellanin som har en ny och unik verkningsmekanism utvecklas för organ-specifik kemoterapi med botande potential för patienter med avancerad njurcancer och som står på dialys. Orellanin finns i svamp inom familjen Cortinarius som enstaka personer oavsiktligt plockar och äter i tron att det rör sig om trattkantareller. De kliniska effekterna av orellanin är väldokumenterade och är helt begränsade till njurarna. Orellanin förväntas ha positiv effekt på de två vanligaste formerna av njurcancer: klarcellig och papillär njurcancer. Cirka 90 procent av njurcancerpatienterna lider av dessa typer av cancer.

Om njurcancer
Cirka 400 000 patienter drabbas av njurcancer globalt varje år, enligt WHO. Sjukdomen kan ofta botas med kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr görs diagnosen ibland först när tumören spritts till andra organ. Prognosen är då betydligt mindre gynnsam och vissa grupper av patienter har en median överlevnadstid om mindre än två år. Idag behandlas sjukdomen med olika typer av riktade och immunoaktiva läkemedel, ofta med allvarliga biverkningar, och standard kemoterapi har begränsad effekt. Det finns därför ett brådskande och stort medicinskt behov av nya effektiva och säkra läkemedel.

Om Oncorena
Oncorena AB är ett svenskt läkemedelsbolag med huvudkontor i Lund. Bolaget utvecklar ny och potentiellt banbrytande behandling för patienter med avancerad njurcancer baserad på forskning vid Göteborgs universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, GU Ventures vid Göteborgs universitet och privata affärsänglar. Idag är Oncorena huvudsakligen finansierat av investmentbolagen HealthCap, Linc AB, Fåhraeus Startup and Growth AB, samt bioteknikbolaget AQILION AB. För mer information, besök Oncorenas hemsida www.oncorena.com.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close