PRESS RELEASE

Oncorena presenterar två abstrakt på Nordic Society of Nephrology

May 23, 2022

LUND den 23 maj 2022 – Oncorena presenterade två abstrakt om orellanin på kongressen Nordic Society of Nephrology i Odense, Danmark, den 4-7 maj. Oncorena utvecklar en potentiellt banbrytande behandling för avancerad njurcancer.

Oncorenas team presenterade följande två abstract vid den 36th biennial congress of the Nordic Society of Nephrology:

  • Abstract #P70 presenterar rationalen och protokollet för den nyligen initierade kliniska studien Oncorella-1, eller ONC001-CL-001. För ytterligare information, se ClinicalTrials.gov NCT05287945.
  • Abstract #P78 visar prekliniska data om den hyperakuta njurskadan som utlöses av orellanin – en substans som inte verkar ha några effekter utanför målet.

Oncorenas läkemedelskandidat orellanin, som har en unik verkningsmekanism, utvecklas för organspecifik kemoterapi med potentiellt kurativa fördelar för patienter med avancerad njurcancer som genomgår dialys på grund av njursvikt. Bolagets kliniska Fas I-II studie av orellanin, den första substansen i sin klass, initierades i februari 2022. Studien genomförs vid Centrum för Kliniska Cancerstudier vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och kommer att undersöka säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och tecken på antitumöreffekter vid behandling med en syntetisk form av orellanin. 


För mer information, vänligen kontakta
Lars Grundemar, M.D., Ph.D., verkställande direktör, Oncorena AB
E-post: lars.grundemar@oncorena.com
Tel: +46 (0)76 209 5518

Om orellanin
Orellanin som har en ny och unik verkningsmekanism utvecklas för organ-specifik kemoterapi med botande potential för patienter med avancerad njurcancer och som står på dialys. Orellanin finns i svamp inom familjen Cortinarius som enstaka personer oavsiktligt plockar och äter i tron att det rör sig om trattkantareller. De kliniska effekterna av orellanin är väldokumenterade och är helt begränsade till njurarna. Orellanin förväntas ha positiv effekt på de två vanligaste formerna av njurcancer: klarcellig och papillär njurcancer. Cirka 90 procent av njurcancerpatienterna lider av dessa typer av cancer.

Om njurcancer
Cirka 400 000 patienter drabbas av njurcancer globalt varje år, enligt WHO. Sjukdomen kan ofta botas med kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr görs diagnosen ibland först när tumören spritts till andra organ. Prognosen är då betydligt mindre gynnsam och vissa grupper av patienter har en median överlevnadstid om mindre än två år. Idag behandlas sjukdomen med olika typer av riktade och immunoaktiva läkemedel, ofta med allvarliga biverkningar, och standard kemoterapi har begränsad effekt. Det finns därför ett brådskande och stort medicinskt behov av nya effektiva och säkra läkemedel.

Om Oncorena
Oncorena AB är ett svenskt läkemedelsbolag med huvudkontor i Lund. Bolaget utvecklar ny och potentiellt banbrytande behandling för patienter med avancerad njurcancer baserad på forskning vid Göteborgs universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, GU Ventures vid Göteborgs universitet och privata affärsänglar. Idag är Oncorena huvudsakligen finansierat av investmentbolagen HealthCap, Linc AB, Fåhraeus Startup and Growth AB, samt bioteknikbolaget AQILION AB. För mer information, besök Oncorenas hemsida www.oncorena.com

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close