NEWS

Oncorena secures MSEK 24 for clinical studies of metastasized kidney cancer

Oncorena Holding AB today announces that the company through a new share issue has secured capital to conduct clinical studies of a completely new treatment principle for kidney cancer. The capital has been raised from Oncorena’s current largest owner P.U.L.S. AB and through an investment by HealthCap. Furthermore, several wealthy private investors, including new as well as current shareholders in Oncorena, have contributed substantially.

read more

SVENSKA

Oncorena säkrar 24 MSEK för kliniska studier mot spridd njurcancer

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget genom nyemission säkrat kapital för att genomföra kliniska prövningar med en helt ny behandlingsprincip mot spridd njurcancer. Kapitalet har rests från Oncorenas nuvarande störste ägare P.U.L.S. AB samt via en större emission till HealthCap. Vidare har ett antal kapitalstarka privata investerare, såväl tidigare som nya ägare i Oncorena, bidragit avsevärt. Den ursprungliga nyemissionen övertecknades kraftigt och kompletterades med en riktad emission.

read more

PULS startar projektbolaget Oncorena Holding AB

PULS startar projektbolaget Oncorena Holding AB som utvecklar ett läkemedel mot spridd njurcancer. Idén kommer ursprungligen från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, där njurläkare och professor Börje Haraldsson behandlade svampförgiftade patienter. Haraldsson fick då uppslaget att detta specifika gift som angriper vissa njurceller borde kunna användas för behandling av njurcancer. Utvecklingen har hittills drivits av GU Holding. PULS tar nu över ansvaret för projektet och finansierar bolaget med 12 MSEK.

read more

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close