NEWS

Oncorena raises SEK 14.5 million to prepare for clinical study in advanced kidney cancer

Oncorena Holding AB today announces that the company through a share issue has raised capital to build its organization and resources in preparation for clinical development with a patient study of a new treatment modality for advanced kidney (renal) cancer. The capital was raised from Oncorena’s largest shareholders P.U.L.S. AB and HealthCap, as well as other current shareholders. In addition, several new investors have made significant investments.

read more

SVENSKA

Oncorena tillförs 14,5 miljoner kronor för att förbereda inför klinisk studie i avancerad njurcancer

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget genom en emission har tillförts kapital för att bygga sin organisation och resurser för att förbereda för klinisk utveckling med en patientstudie med en ny behandlingsform för avancerad njurcancer. Kapitalet tillfördes av Oncorenas största aktieägare P.U.L.S. AB och HealthCap och av andra tidigare aktieägare. Dessutom har ett antal nya investerare gjort betydande investeringar.

read more

Oncorena säkrar 24 MSEK för kliniska studier mot spridd njurcancer

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget genom nyemission säkrat kapital för att genomföra kliniska prövningar med en helt ny behandlingsprincip mot spridd njurcancer. Kapitalet har rests från Oncorenas nuvarande störste ägare P.U.L.S. AB samt via en större emission till HealthCap. Vidare har ett antal kapitalstarka privata investerare, såväl tidigare som nya ägare i Oncorena, bidragit avsevärt. Den ursprungliga nyemissionen övertecknades kraftigt och kompletterades med en riktad emission.

read more

PULS startar projektbolaget Oncorena Holding AB

PULS startar projektbolaget Oncorena Holding AB som utvecklar ett läkemedel mot spridd njurcancer. Idén kommer ursprungligen från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, där njurläkare och professor Börje Haraldsson behandlade svampförgiftade patienter. Haraldsson fick då uppslaget att detta specifika gift som angriper vissa njurceller borde kunna användas för behandling av njurcancer. Utvecklingen har hittills drivits av GU Holding. PULS tar nu över ansvaret för projektet och finansierar bolaget med 12 MSEK.

read more

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close