PRESS RELEASE

Börje Haraldsson utses till vd för Oncorena AB 

Jun 20, 2022

LUND den 20 juni 2022 – Oncorena, som utvecklar en ny och potentiellt banbrytande behandling för patienter med avancerad njurcancer, meddelar att styrelsen i Oncorena AB har uttset professor Börje Haraldsson till vd för bolaget från och med idag. Han efterträder därmed dr Lars Grundemar som lämnar bolaget.

Professor Börje Haraldsson (MD, PhD, FASN, FAST) är en av grundarna av Oncorena. Han har haft en avgörande roll i utvecklingen av Oncorenas läkemedelskandidat orellanin och anses som världsledande inom klinisk och experimentell njurforskning. Sedan februari 2022 är han Chief Scientific Officer och ingår i bolagets ledningsgrupp. Närmast dessförinnan hade han en ledningsbefattning inom Novartis i Basel, Schweiz.

”Jag och styrelsen i sin helhet glädjer oss åt att Börje Haraldsson utökar sitt engagemang i Oncorena och tar manteln som vd för bolaget. Oncorena går nu in i en dynamisk klinisk fas då samtliga R&D aspekter ska hanteras, och då passar Börjes erfarenhet av ledning av projekt, och bolag, fantastiskt fint med bolagets strategi. Jag ser också fram emot att få ta del av Börjes ledarskap och utvecklingen av Oncorena-teamet”, säger Oncorenas ordförande Andreas Segerros. ”Det finns ett stort medicinskt behov av bättre behandlingsalternativ för patienter med avancerad njurcancer som får dialys och vi hoppas att vårt kliniska utvecklingsarbete kommer till nytta för patienter i framtiden. Jag vill därför passa på att tacka Lars Grundemar för hans bidrag till Oncorenas tillväxtfas, från preklinisk till klinisk fas, och önskar honom all fortsatt framgång”.

”Det är med ödmjuk tacksamhet jag mottagit styrelsens förtroende. Under Lars Grundemars ledning har Oncorena säkrat serie A finansiering och initierat den första kliniska studien. Tack vare det är bolaget väl positionerat när jag nu tar över vd-rollen”, säger Börje Haraldsson.

För ytterligara information, vänligen kontaka
Andreas Segerros, styrelseordförande, Oncorena AB
E-post: segerros@nicox.com
Tel: +45-53 50 30 38

Om den kliniska fas I-II-prövningen
År 2021 godkände Läkemedelsverket Oncorenas första kliniska prövning av orellanin. Den kliniska fas I-II-studien rekryterar patienter med avancerad njurcancer som redan går i dialys p.g.a. njursvikt. Studien genomförs vid Centrum för Kliniska Cancerstudier vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och kommer att undersöka säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och tecken på antitumöreffekter vid behandling med en syntetisk form av orellanin.

Om orellanin
Orellanin som har en ny och unik verkningsmekanism utvecklas för organspecifik kemoterapi med botande potential för patienter med avancerad njurcancer och som står på dialys. Orellanin finns i svamp inom familjen Cortinarius som enstaka personer oavsiktligt plockar och äter i tron att det rör sig om trattkantareller. De kliniska effekterna av orellanin är väldokumenterade och är helt begränsade till njurarna. Orellanin förväntas ha positiv effekt på de två vanligaste formerna av njurcancer: klarcellig och papillär njurcancer. Cirka 90 procent av njurcancerpatienterna lider av dessa typer av cancer.

Om njurcancer
Cirka 400 000 patienter drabbas av njurcancer globalt varje år, enligt WHO. Sjukdomen kan ofta botas med kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr görs diagnosen ibland först när tumören spritts till andra organ. Prognosen är då betydligt mindre gynnsam och vissa grupper av patienter har en medianöverlevnadstid om mindre än två år. Idag behandlas sjukdomen med olika typer av riktade och immunoaktiva läkemedel, ofta med allvarliga biverkningar, och standard kemoterapi har begränsad effekt. Det finns därför ett brådskande och stort medicinskt behov av nya effektiva och säkra läkemedel.

Om Oncorena
Oncorena AB är ett svenskt läkemedelsbolag med huvudkontor i Lund. Bolaget utvecklar ny och potentiellt banbrytande behandling för patienter med avancerad njurcancer baserad på forskning vid Göteborgs universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, GU Ventures vid Göteborgs universitet och privata affärsänglar. Idag är Oncorena huvudsakligen finansierat av investmentbolagen HealthCap, Linc AB, Fåhraeus Startup and Growth AB, samt bioteknikbolaget AQILION AB. För mer information, besök Oncorenas hemsida www.oncorena.com

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close